با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالارفتن کوهنوردان آهسته

بالارفتن کوهنوردان آهسته. نمای جانبی
بالارفتن کوهنوردان آهسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید