فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

دراز و نشست دست بالا

دراز و نشست دست بالا. نمای جانبی
دراز و نشست دست بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید