با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک ستاره‌ای از پهلو

پلانک ستاره‌ای از پهلو. نمای جانبی
پلانک ستاره‌ای از پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید