با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک پهلو چرخشی

پلانک پهلو چرخشی. نمای جانبی
پلانک پهلو چرخشی. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید