با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک از پهلو جک نایف

پلانک از پهلو جک نایف. نمای جانبی
پلانک از پهلو جک نایف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید