با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ رول دست بالا

شکم کرانچ رول دست بالا.نمای جانبی
شکم کرانچ رول دست بالا.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید