با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک به حالت لانگز

پلانک به حالت لانگز. نمای جانبی
پلانک به حالت لانگز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید