با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک چرخشی

پلانک چرخشی. نمای جانبی
پلانک چرخشی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید