با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالارفتن کوهنوردان مورب

بالارفتن کوهنوردان مورب. نمای جانبی
بالارفتن کوهنوردان مورب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید