با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به عقب زانو بالا

لانگز به عقب زانو بالا. نمای جانبی
لانگز به عقب زانو بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید