فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لانجز به عقب زانو بالا

لانجز به عقب زانو بالا. نمای جانبی
لانجز به عقب زانو بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید