فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک بک زانو خم نشسته

کیک بک زانو خم نشسته. نمای جانبی
کیک بک زانو خم نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید