با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ دست بالا

شکم کرانچ دست بالا. نمای جانبی
شکم کرانچ دست بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید