فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ نیمه زانو بالا

شکم کرانچ نیمه زانو بالا. نمای جانبی
شکم کرانچ نیمه زانو بالا. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید