فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

گام پروازی

گام پروازی. نمای جانبی
گام پروازی. نمای قدامی

راهنما

آماده سازی

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. سعی کنید در یک وضعیت ایستاده و صاف قرار گیرید.

اجرا

به آرامی به حالت لانگز بنشینید و دست ها را در دو طرف پای جلو در راستای شانه ها قرار دهید. سپس به هنگام بلند شدن پای عقب را به صورت صاف به سمت عقب بالا بیاورید و دست ها را به حالت پروانه باز کنید.

نظرات

پای تکیه گاه جلویی بیشتر از 90 درجه خم نشود و پای عقب هنگام بالا آمدن، بالاتر از سطح کمر نیاید.

عضله های درگیر

عضلات هدف

 • دالی، جانبی
 • راست کننده ستون فقرات
 • سرینی بزرگ
 • چهارسر ران
 • همسترینگ

عضلات کمکی

 • دالی، قدامی
 • فوق خاری
 • ذوزنقه، بخش میانی
 • ذوزنقه، بخش تحتانی
 • دوقلو

عضلات تثبیت کننده

 • ذوزنقه، بخش فوقانی
 • گوشه ای
 • سرینی میانی

دیدگاهتان را بنویسید