با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن دست‌ها به کنار دوضرب

باز کردن دست‌ها به کنار دوضرب.نمای جانبی
باز کردن دست‌ها به کنار دوضرب.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید