با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نیم پل با ضربه دست به بالای سر

نیم پل با ضربه دست به بالای سر. نمای جانبی
نیم پل با ضربه دست به بالای سر. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید