با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پرشی

لانگز پرشی. نمای جانبی
لانگز پرشی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید