فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

باز کردن گردن با توپ کنار دیوار

باز کردن گردن با توپ کنار دیوار. نمای جانبی
باز کردن گردن با توپ کنار دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید