با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم کردن جانبی گردن با توپ روی دیوار

خم کردن جانبی گردن با توپ روی دیوار. نمای جانبی
خم کردن جانبی گردن با توپ روی دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید