فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن ران با کش دور ران دمر خوابیده

باز کردن ران با کش دور ران دمر خوابیده. نمای جانبی
باز کردن ران با کش دور ران دمر خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید