با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا دستگاه کیک بک

پشت پا دستگاه کیک بک. نمای جانبی
پشت پا دستگاه کیک بک. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید