فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لیفت مرده دمبل تک پا

لیفت مرده دمبل تک پا. نمای جانبی
لیفت مرده دمبل تک پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید