با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا کیک بک سیم کش

پشت پا کیک بک سیم کش. نمای جانبی
پشت پا کیک بک سیم کش. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید