فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت پا کیک بک سیم کش

پشت پا کیک بک سیم کش. نمای جانبی
پشت پا کیک بک سیم کش. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید