فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کیک بک سیم کش 45 درجه

کیک بک سیم کش 45 درجه . نمای جانبی
کیک بک سیم کش 45 درجه . نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید