فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خم کردن ران با کش بالای زانو ایستاده

خم کردن ران با کش بالای زانو ایستاده. نمای جانبی
خم کردن ران با کش بالای زانو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید