با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش سینه کنج دیوار

کشش سینه کنج دیوار. نمای جانبی
کشش سینه کنج دیوار. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید