با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه با کش تک ایستاده

پرس سینه با کش تک ایستاده. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید