با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه سینه با کش تک ایستاده

قفسه سینه با کش تک ایستاده. نمای جانبی
قفسه سینه با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید