با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه سینه دستگاه آرنج خم نشسته

قفسه سینه دستگاه آرنج خم نشسته. نمای جانبی
قفسه سینه دستگاه آرنج خم نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید