فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی بین دو استپ

شنا سوئدی بین دو استپ. نمای جانبی
شنا سوئدی بین دو استپ. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید