فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

قفسه سینه سیم کش بدون دسته روی میز شیب بالا خوابیده

قفسه سینه سیم کش بدون دسته روی میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
قفسه سینه سیم کش بدون دسته روی میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید