فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرسینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده

زیرسینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
زیرسینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید