با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه سینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده

قفسه سینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
قفسه سینه سیم کش تک روی میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید