با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه سینه تخت دمبل

قفسه سینه تخت دمبل. نمای جانبی
قفسه سینه تخت دمبل. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید