با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه تخت دمبل جفت

پرس سینه تخت دمبل جفت. نمای جانبی
پرس سینه تخت دمبل جفت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید