فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سینه تخت دمبل

پرس سینه تخت دمبل. نمای جانبی
پرس سینه تخت دمبل. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید