با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور

زیرسینه کراس اور. نمای جانبی
زیرسینه کراس اور. نمای قدامی

دستورالعمل‌ها

آماده سازی

پاها را در عرض شانه ها باز کنید. آرنج کمی خمیده باشد و سینه‌ها به سمت جلو برآمده باشند.سر و گردن صاف باشد. دست‌ها در ابتدای حرکت در راستای شانه‌ها قرار گیرد.

اجرا

دسته‌ها را همزمان باهم به سمت جلوی بدن قرار دهید. تا زمانی که عضلات قفسه سینه کشیده شوند به حالت اولیه برگردید. تکرار.

نظرات

در صورت مقاومت بیشتر، قرار دادن نیم تنه در زاویه پایین تر به سمت پایین (با خم شدن روی باسن)، به وزن بالاتنه اجازه می دهد تا کشش کابل ها به سمت بالا را در مقابل جلو رفتن و مبارزه با کشش به عقب کابل ها متعادل کند.

عضلات درگیر

عضلات هدف

 • سینه‌ای بزرگ، سر جناغی


عضلات کمکی

 • سینه‌ای بزرگ، سر ترقوه‌ای
 • سینه‌ای کوچک
 • متوازی الاضلاع
 • گوشه‌ای
 • پشتی بزرگ

عضلات کمکی

 • عضله سه سربازو، سر بلند

تثبیت کننده ها

 • دوسر بازو
 • بازویی قدامی
 • سه سر بازو
 • خم کننده‌های مچ دست
 • راست شکمی
 • مورب شکمی

تثبیت کننده‌های مخالف

 • راست کننده ستون فقرات

دیدگاهتان را بنویسید