فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور تک دست باز کنار بدن

زیرسینه کراس اور تک دست باز کنار بدن. نمای جانبی
زیرسینه کراس اور تک دست باز کنار بدن. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید