با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه فلای سینه سیم کش تک ایستاده

قفسه فلای سینه سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
قفسه فلای سینه سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید