با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره موازی نشسته

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید