با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالاسینه سیم کش از پایین ضربدری بدون دسته

بالاسینه سیم کش از پایین ضربدری بدون دسته . نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید