فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه دست معکوس نشسته

پرس سینه دستگاه دست معکوس نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید