با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا اسمیت تک روی استپ

ساق پا اسمیت تک روی استپ. نمای جانبی
ساق پا اسمیت تک روی استپ. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید