فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا دستگاه پرس خوابیده

ساق پا دستگاه پرس خوابیده. نمای جانبی
ساق پا دستگاه پرس خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید