فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ دمبل ایستاده

سرشانه شراگ دمبل ایستاده. نمای جانبی
سرشانه شراگ دمبل ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید