فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ سیم کش تک 45 درجه ایستاده

سرشانه شراگ سیم کش تک 45 درجه ایستاده. نمای جانبی
سرشانه شراگ سیم کش تک 45 درجه ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید