با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ با کش خوابیده

سرشانه شراگ با کش خوابیده. نمای جانبی
سرشانه شراگ با کش خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید