با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ سیم کش تک ایستاده

سرشانه شراگ سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه شراگ سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید