فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش زیربغل دست روی میله نشسته

کشش زیربغل دست روی میله نشسته. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید