فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش متناوب از بالا خم ایستاده

زیربغل قایقی سیم کش متناوب از بالا خم ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش متناوب از بالا خم ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید